Μαθήματα Ειδικότητας ΕΠΑΛ με E-Learning
Έναρξη Μαθημάτων: 3 Οκτωβρίου 2020
Έναρξη Εγγραφών: 7 Σεπτεμβρίου 2020
Τα session cookies δε λειτουργούν: είτε έχουν απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις του περιηγητή δικτύου σας, είτε φράζονται από κάποια άλλη εφαρμογή (π.χ. Antivirus, Firefox Add Ons, Firewalls κ.τ.λ.).

Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε τα "session cookies", τα οποία δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν αποτελούν απειλή ασφαλείας ή προσωπικού απορρήτου.